Η Αγάπη στη σέλα.

Η Πίστη στο καλάθι.

Η Ελπίδα στις ρόδες.

Η Σοφία στο τιμόνι.

 

Σε κάθε διαδρομή μια γιορτή.

Σε κάθε στάση μια υπενθύμιση.

Στο ποδήλατο η μεταμόρφωση.

 

Τα χέρια μου το τιμόνι.

Τα πόδια μου οι ρόδες.

Το κεφάλι μου το καλάθι.

Το φύλο μου η σέλα.

 

*Η γιορτή της ονοματοδοσίας σε μια τελετή νοηματοδότησης. Σήμερα 17 Σεπτέμβρη.